Place de la Concorde

Kým sa súčasné Námestie svornosti stalo tým čím je, dopravnou a turistickou tepnou Paríža, vsiaklo do svojich útrob litre krvi, sĺz a tisícky výkrikov. V minulosti sa totiž nazývalo Place de la revolucion – námestie revolúcie a konalo sa na ňom asi najviac popráv v dejinách Paríža. Nachádza na začiatku La Vie Royale – kráľovskej cesty medzi palácom Louvre a záhradami Tuillerie a avenue de Chams-Elysées v ôsmom parížskom obvode.

Námestie bolo postavené v roku 1754 a je dielom francúzskeho architekta Ange-Jacquesa Gabriela. Pôvodne sa toto miesto malo volať Námestie Ľudovíta XV., ale v časoch Francúzskej revolúcie bolo premenované na Námestie revolúcie. Na miesto sochy kráľa bola doprostred umiestnená gilotína, pod ktorou umrelo vyše 1300 ľudí, nevynímajúc kráľa Ľudovíta XVI. aj s manželkou Máriou Antoinettou. V roku 1830 dostalo námestie meno Place de la Condorde – Námestie Svornosti, ktoré pretrvalo dodnes. Názov má vzhľadom na svoju minulosť aj svoju symboliku.

Námestie je dlhé 359 m, široké 212 m a dominuje mu egyptský obelisk vztýčený uprostred. Má 23 m, váži približne 230 ton a vyrobená je z ružovej žuly. Na vrchu má zlatý pyramídový hrot a privezený bol do Paríža v roku 1836. Paríž ho získal darom od egyptského vicekráľa Muhammada Aliho. Pri vstupe na avenue de Champs-Elyseés sú umiestnené sochy koňov a ide o repliky súsošia Kone z Marly z prvej polovice 18. storočia. Originály sú vyrobéne z mramoru a môžete si ich pozrieť na dvore Marly v Louvri. Námestie je doplnené dvomi fontánami, v severnej a južnej časti, ktoré sú tiež replikami. Napodobňujú fontány spred Chrámu Sv. Petra v Ríme. Po okrajoch námestia sú umiestnené sochy žien, pričom každá žena symbolizuje iné mesto vo Francúzsku.

Naše tipy

Place de la Condorde je považované za najkrajšie námestie v Paríži nielen vďaka všetkým ozdobám, ktoré sa na ňom nachádzajú, ale aj vďaka polohe, ktorá umožňuje turistom dostať sa k hlavným pamiatkam „po vlastných“.

V tesnej blízkosti sa nachádza kostol Madeleine, múzem Louvre, záhrady Tuillerie, avenue Champs-Elysées, svetoznáma ulica nákupov Rue de Rivoli či nádherná promenáda popri Seine. Námestie býva často miestom, kde sa fotografujú mladomanželské páriky. Raz som dokonca zažila, že bola cieľom v cyklistickej súťaži Tour de France.

Lenka Filipová

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.