Sprievodca mestskými časťami

Paríž je administratívne rozdelený od roku 1860 do dvadsiatich takzvaných arrondissements municipaux, alebo metských častí či okrskov.

Týchto dvadsať mestkých častí nie je rozmiestnených náhodne – prvý okrskok Louvre sa nachádza presne v strede mesta na pravom brehu Seiny a ostatné sa od tohto stredu odvíjajú v špirále v smere hodinových ručičiek.

V Paríži je zvykom mestské časti označovať rímskymi číslicami, takže napríklad siedmy okrskok nájdete na tabuľkách s názvami ulíc označený ako VIIe alebo klasicky ako 7éme.